RELAX TOURS doo Sarajevo

Podružnica „PINO NATURE HOTEL“ Sarajevo
Trebević, Ravne br. 1
71 000 Sarajevo – BiH

Web:    www.pino-hotel.com
e-mail: info@pino-hotel.com
Telefon: 033 257 800
                033 257 801

PDV broj 200133460008
ID broj 4200133460075
Transakcijski račun:
1541802006507203 – Intesa Sanpaolo banka Sarajevo